Podstawówka

Podstawą naszej edukacji jest zaufanie, empatia,
budowanie dobrych relacji i wzajemny szacunek

Jesteśmy uczestnikiem programu #SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange.

logo_FundacjaOrange_black_right_CMYK
Pastille_SuperCodeurs_CARRE_CMJN_PL

Jak pracujemy w podstawówce?

Jesteśmy szkołą działającą według autorskiej wizji, w ramach której realizujemy twórczo podstawę programową. Każdy dzień rozpoczynamy bostońskim czytaniem. W piątki rano praktykujemy krąg – siadamy wspólnie i rozmawiamy o emocjach, dyskutujemy. Pracujemy w grupach mieszanych wiekowo, bez dzwonków i w blokach tematycznych. Opieramy się tylko na ocenianiu kształtującym. Na większości przedmiotów pracujemy bez podręczników, a siedzimy nie tylko w ławkach. Prowadzimy zajęcia praktyczne w laboratorium czy w kuchni. Dużo czasu spędzamy też na świeżym powietrzu. Zapraszamy wielu gości do prowadzenia zajęć. Mamy codzienny kontakt z językiem angielskim, drugim językiem jest język hiszpański wprowadzany już  od pierwszej klasy.

„Daj uczniom i uczennicom coś do zrobienia, a nie do nauczenia. Działanie ma taką naturę, że wymaga myślenia. Uczenie się będzie naturalnym rezultatem.”

~ John Dewey

Program dla klas 1-3

Program dla klas 4-8

O 3-stopniowej rekrutacji słów kilka

Zależy nam na współpracy ze świadomymi rodzicami, którym bliska jest nasza filozofia wychowywania i pracy z dziećmi. Dlatego dopiero po tych trzech krokach podejmujemy wspólną decyzję i dopełniamy formalności.

123

Wypełnienie i odesłanie formularza rekrutacyjnego o dziecku.

Zaproszenie obojga rodziców na spotkanie.

Zaproszenie dziecka na: warsztaty (bezzwrotna opłata 150zł) lub tygodniowy okres próbny (bezzwrotna opłata 300zł).

 

Opłaty za podstawówkę

1100zł

1200zł

czesne miesięczne
+ catering płatny osobno

jednorazowa opłata wpisowa

Nasza Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości!

Laboratoria Przyszłości to program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 30 000 zł. W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła m.in.:

Dzięki otrzymanemu wsparciu, uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających edukację. 
Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

Organizujemy Liceum!

Chcemy oferować nasze metody nauczania na każdym etapie edukacji. Dlatego też intensywnie przygotowujemy się do otwarcia liceum. Szczegóły już wkrótce!

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz więcej informacji? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kilka odpowiedzi. 
Jeśli nie będą wystarczające, zapytaj nas!

Kampus to nie szkoła Montessori, tworzymy fuzje nowoczesnych i sprawdzonych trendów edukacyjnych. W szczególności w klasach 1-3 korzystamy z montessoriańskich pomocy, stosujemy elementy planu daltońskiego, to narzędzia w naszym modelu edukacji.

Tak, choć staramy się nowatorsko podchodzić do przedmiotów – łączymy je w struktury interdyscyplinarne, uczymy w terenie, w kuchni,  uczymy przez doświadczenia i realizujemy na każdym przedmiocie podstawę programową.

Są to zajęcia trwające 1,5 lub 1 godzinę, by móc szerzej zanurzyć się w przedmiot i poruszany problem czy temat.

W ciągu roku stosujemy ocenianie kształtujące oparte na informacji zwrotnej, ma to pomóc uczniowi monitorować i planować rozwój. Na koniec semestru uczeń otrzymuje wyczerpującą ocenę opisowa wg kompetencji przedmiotowych, dopiero na koniec roku uczeń otrzymuje ocenę cyfrową, do czego obliguje nas polskie prawo oświatowe.

Podręczniki nie są bazą do nauczania, w zależności od przedmiotu są narzędziem pomocniczym np. podręcznik do matematyki; na większości przedmiotów korzystamy z autorskich materiałów.

Szkoła ma charakter twórczy, staramy się stymulować ciekawość ucznia, zadania wykonywane w domu są częścią tej stymulacji; staramy się proponować uczniom wyzwania nie zadania. Jeśli jednak dziecko potrzebuje więcej czasu na opanowanie treści przedmiotowych musi wykonać nieco więcej pracy w domu.

Wychowanie fizyczne odbywa się w pobliskiej hali sportowej Moris oraz przy sprzyjających warunkach w pobliskim parku, zimą również na lodowisku.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez naszych nauczycieli i opiekunów są uwzględnione w czesnym; dodatkowo płatne są zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz np. zajęcia badmintona.

Dzieci od najmłodszych klas mają zajęcia filozoficzno-etyczne, podczas których uczą się poszanowania dla odmienności kulturowej, różnorodności poglądów i tradycji.

Tutoring to cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym. Tutor towarzyszy młodemu człowiekowi w rozpoznawaniu jego mocnych stron, pomaga wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji, pomaga budować samoświadomość.

W klasach młodszych włączamy nauczycieli specjalistów, aby dzieci miały kontakt z różnymi osobowościami, dlatego zajęcia muzyczne prowadzi muzyk, plastyczne- artysta plastyk, wykwalifikowany wuefista prowadzi wf, dzieci mają filozofię z etyką oraz język hiszpański  oraz pojedyncze godziny matematyki w tygodniu z matematykiem z klas starszych.

Preferujemy małe zespoły z myślą o budowaniu dobrych relacji oraz efektywności pracy, dlatego klasy są mieszane wiekowo ale nieliczne, maksymalnie 16 osobowe.

Od najmłodszych lat dzieci wychowują się lepiej , kiedy mają do czynienia z osobami w różnym wieku, ze względu na różnicę dojrzałości, mają szanse rozwijać inne kompetencje społeczne, mają też bardziej swobodne tempo pracy i przyswajania wiedzy (głównie w klasach 1-3).

Liceum Kampus!

#miejnasnaoku