Edukacja domowa

 warsztaty dla dzieci  I  wsparcie dla rodziców w ED

Jak wspieramy rodziny w edukacji domowej?

Edukacja domowa to ważna część naszej przestrzeni edukacyjnej. Od kilku lat współpracujemy z rodzinami z ed, co pozwala nam przyjrzeć się dokładnie ich potrzebom. Zapraszamy wszystkich entuzjastów edukacji domowej do współpracy z nami. Co wyróżnia naszą placówkę?

Mamy dla Was również wzbogaconą płatną ofertę - szczegóły w biurze

Warsztaty piątkowe

Piątki to dni kiedy prowadzimy ogólnodostępne warsztaty dla wszystkich chętnych mających dzieci w edukacji domowej, nie tylko tych zapisanych do naszej szkoły. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz więcej informacji? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kilka odpowiedzi. 
Jeśli nie będą wystarczające, zapytaj nas!

Należy wypełnić krótki formularz. W odpowiedzi otrzymasz maila z wnioskiem i innymi potrzebnymi dokumentami. Drukujesz papierową wersję, podpisujesz i odsyłasz do nas. My zajmiemy się resztą formalności.

Według ustawy o systemie oświaty, rodzice muszą złożyć wniosek do Dyrektora szkoły o zezwolenie na spełnianie przez ich dziecko obowiązku szkolnego (lub przedszkolnego w przypadku zerówki) poza placówką. Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest już wymagana.

Tak. Zgodnie z art 10 ustawy o systemie oświaty zezwolenie Dyrektora placówki na spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od momentu przejścia na  edukację domową, dziecko zdaje egzamin z materiału z całego roku.

Egzaminy organizujemy w ciekawej i przyjaznej formie dla dziecka, wykorzystując prace projektowe różnego rodzaju. Taki egzamin ma charakter twórczej wymiany myśli między dzieckiem a nauczycielem. Aby zdać, dziecko zobowiązane jest zaliczyć ustną i pisemną formę egzaminu z przedmiotu.