Liceum

Podstawą naszej edukacji jest zaufanie, empatia,
budowanie dobrych relacji i wzajemny szacunek

Jak pracujemy w liceum?

Jesteśmy szkołą ponadpodstawową działającą według autorskiej wizji, w ramach której realizujemy twórczo podstawę programową. W Liceum Kampus wspieramy ucznia w procesie nauki, pozwalając mu na swobodę i samodzielność, dając niezbędne narzędzia i kompetencje do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji.  Jednocześnie przez cztery lata przygotowujemy młodego człowieka do łatwiejszego wejścia na współczesny rynek pracy organizując praktyczne zajęcia i spotkania z praktykami z różnych środowisk zawodowych.

Pracujemy w modelu tutoringu szkolnego, polegającego na indywidualnym wsparciu rozwojowym uczniów przez samodzielnie wybieranych tutorów. Filozofia naszego Liceum opiera się na filozofii NVC (non-violent communication – porozumienie bez przemocy).

NVC-native-speaker-projekty-Design-Thinking-kooperacja-liceum-kampus-pszczyna-slaskie

„Ci, którzy teraz są dziećmi, pewnego dnia przejmą ster i pokierują światem. Będą decydować o wojnie i pokoju, i tym jakiego chcą społeczeństwa.”

~ Astrid Lindgren

Program

O 3-stopniowej rekrutacji słów kilka

Zależy nam na współpracy ze świadomymi rodzicami, którym bliska jest nasza filozofia wychowywania i pracy z dziećmi. Dlatego dopiero po tych trzech krokach podejmujemy wspólną decyzję i dopełniamy formalności.

123

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150zł. Zaproszenie na spotkanie zostanie wysłane do 5 dni roboczych od otrzymania opłaty rekrutacyjnej.

Spotkanie indywidualne z uczniem.
Po spotkaniu do 2 tygodni dalsza decyzja o zaproszeniu wybranych kandydatów do kolejnego etapu.

Warsztaty dla kandydatów.
Do 2 tygodni po warsztatach decyzja o przyjęciu do Liceum.

***

W przypadku chęci dołączenia do Liceum w trakcie trwającego roku szkolnego – zapraszamy kandydata na okres próbny. 

O 3-stopniowej rekrutacji słów kilka

Zależy nam na współpracy ze świadomymi rodzicami, którym bliska jest nasza filozofia wychowywania i pracy z dziećmi. Dlatego dopiero po tych trzech krokach podejmujemy wspólną decyzję i dopełniamy formalności.

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150zł. Zaproszenie na spotkanie zostanie wysłane do 5 dni roboczych od otrzymania opłaty rekrutacyjnej.

2. Spotkanie indywidualne z uczniem.
Po spotkaniu do 2 tygodni dalsza decyzja o zaproszeniu wybranych kandydatów do kolejnego etapu.

3. Warsztaty dla kandydatów.
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: w kwietniu i czerwcu/lipcu.
Do 2 tygodni po warsztatach decyzja o przyjęciu do Liceum.

***

W przypadku chęci dołączenia do Liceum  w trakcie trwającego roku szkolnego – zapraszamy kandydata na okres próbny

 

O 3-stopniowej rekrutacji słów kilka

Zależy nam na współpracy ze świadomymi rodzicami, którym bliska jest nasza filozofia wychowywania i pracy z dziećmi. Dlatego dopiero po tych trzech krokach podejmujemy wspólną decyzję i dopełniamy formalności.

1

2

3

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150zł. Zaproszenie na spotkanie zostanie wysłane do 5 dni roboczych od otrzymania opłaty rekrutacyjnej.

Spotkanie indywidualne z uczniem.
Po spotkaniu do 2 tygodni dalsza decyzja o zaproszeniu wybranych kandydatów do kolejnego etapu.

Warsztaty dla kandydatów.
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: w kwietniu i czerwcu/lipcu.
Do 2 tygodni po warsztatach decyzja o przyjęciu do Liceum.

Opłaty za liceum

1500zł

1500zł

czesne miesięczne

jednorazowa opłata wpisowa

Opłaty za liceum

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz więcej informacji? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kilka odpowiedzi. 
Jeśli nie będą wystarczające, zapytaj nas!

Kampus to nie szkoła Montessorii, tworzymy fuzje nowoczesnych i sprawdzonych trendów edukacyjnych. W szczególności w klasach 1-3 korzystamy z montessoriańskich pomocy, stosujemy elementy planu daltońskiego, to narzędzia w naszym modelu edukacji.

Tak, choć staramy się nowatorsko podchodzić do przedmiotów – łączymy je w struktury interdyscyplinarne, uczymy w terenie, w kuchni,  uczymy przez doświadczenia i realizujemy na każdym przedmiocie podstawę programową.

Są to zajęcia trwające 1,5 lub 1 godzinę, by móc szerzej zanurzyć się w przedmiot i poruszany problem czy temat.

W ciągu roku stosujemy ocenianie kształtujące oparte na informacji zwrotnej, ma to pomóc uczniowi monitorować i planować rozwój. Na koniec semestru uczeń otrzymuje wyczerpującą ocenę opisowa wg kompetencji przedmiotowych, dopiero na koniec roku uczeń otrzymuje ocenę cyfrową, do czego obliguje nas polskie prawo oświatowe.

Podręczniki nie są bazą do nauczania, w zależności od przedmiotu są narzędziem pomocniczym np. podręcznik do matematyki; na większości przedmiotów korzystamy z autorskich materiałów.

Szkoła ma charakter twórczy, staramy się stymulować ciekawość ucznia, zadania wykonywane w domu są częścią tej stymulacji; staramy się proponować uczniom wyzwania nie zadania. Jeśli jednak dziecko potrzebuje więcej czasu na opanowanie treści przedmiotowych musi wykonać nieco więcej pracy w domu.

Wychowanie fizyczne odbywa się w pobliskiej hali sportowej Moris oraz przy sprzyjających warunkach w pobliskim parku, zimą również na lodowisku.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez naszych nauczycieli i opiekunów są uwzględnione w czesnym; dodatkowo płatne są zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz np. zajęcia badmintona.

Z szacunku do wielu kultur i wartości humanistycznych nie prowadzimy lekcji żadnej religii. Dzieci od najmłodszych klas mają zajęcia filozoficzno-etyczne, podczas których uczą się poszanowania dla odmienności kulturowej, różnorodności poglądów i tradycji.

Tutoring to cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym. Tutor towarzyszy młodemu człowiekowi w rozpoznawaniu jego mocnych stron, pomaga wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji, pomaga budować samoświadomość.

W klasach młodszych włączamy nauczycieli specjalistów, aby dzieci miały kontakt z różnymi osobowościami, dlatego zajęcia muzyczne prowadzi muzyk, plastyczne- artysta plastyk, wykwalifikowany wuefista prowadzi wf, dzieci mają filozofię z etyką oraz język hiszpański  oraz pojedyncze godziny matematyki w tygodniu z matematykiem z klas starszych.

Preferujemy małe zespoły z myślą o budowaniu dobrych relacji oraz efektywności pracy, dlatego klasy są mieszane wiekowo ale nieliczne, maksymalnie 16 osobowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz więcej informacji? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kilka odpowiedzi. 
Jeśli nie będą wystarczające, zapytaj nas!

Przedmioty podzielone są na 4 grupy:

 1. przedmioty bazowe,
 2. przedmioty ogólnokształcące,
 3. projekty,
 4. przedmioty rozszerzone (realizowane od 2 klasy).

Przedmioty bazowe są realizowane przez uczniów obowiązkowo w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczyciela, są to:

 • Język polski z filozofią
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka
 • Biznes i zarządzanie
 • Wychowanie fizyczne
 • Budowanie zespołu
 • Zajęcia z psychologiem

 

Przedmioty ogólnokształcące są realizowane obowiązkowo w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczyciela lub w ramach wybranej przez ucznia ścieżki indywidualnej, są to:

 • Historia
 • Historia i teraźniejszość
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa 

Projekty są realizowane obowiązkowo w ramach ścieżki indywidualnej ucznia, przy wsparciu tutora naukowego. W każdym semestrze uczeń realizuje 1 projekt z wybranej dziedziny: artystyczny, z nauk ścisłych lub humanistyczny.

Celem projektów jest zdobycie wiedzy z dziedziny (lub dziedzin) interesującej ucznia, zdobywanie kompetencji związanych z pracą badawczą oraz znalezienie możliwych kierunków dalszego rozwoju.

Przedmioty rozszerzone są wybierane przez ucznia i realizowane od 2 klasy Liceum,  jako przygotowanie do egzaminu maturalnego. Mogą być realizowane w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczyciela lub w ramach wybranej ścieżki indywidualnej.

W naszym Liceum zajęcia realizowane są w trzech trybach:

 1. zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczyciela,
 2. ścieżki indywidualnej,
 3. ścieżka indywidualnej przy wsparciu tutora naukowego.

Dajemy uczniom wybór czy materiał z danego przedmiotu chcą realizować samodzielnie, zaliczając odpowiednie tematy, czy uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela danego przedmiotu w systemie klasowo-lekcyjnym. W zajęciach projektowych uczniowie samodzielnie realizują swoją pracę, przy regularnym wsparciu tutora naukowego.

 

W Liceum kładziemy równomierny nacisk na umiejętność pracy w grupie oraz pracy indywidualnej. Chcemy, aby każdy z uczniów poświęcał część czasu spędzanego w szkole na pracę własną.

Jednocześnie zapewniamy uczniom narzędzia, kompetencje oraz wsparcie tutorskie, aby jak najlepiej umieli zorganizować pracę własną.

Wybrane przez uczniów przedmioty rozszerzone realizujemy od pierwszego semestru 2 klasy liceum. W 4 klasie dążymy do tego, aby licealiści mogli skupić się głównie na przygotowaniu do matury.

W Liceum realizujemy język angielski na poziomie rozszerzonym, w dwóch grupach zaawansowania.

Zapewniamy uczniom codzienny kontakt z językiem, nie tylko podczas regularnych zajęć z nauczycielem i native speakerem, ale także podczas wyjazdów i projektów.

Realizujemy też zajęcia z drugiego, wybranego przez uczniów języka obcego nowożytnego.

W Liceum stosujemy oceny cyfrowe, każdorazowo uzupełnione informacją zwrotną nauczyciela prowadzącego. Jednocześnie zachęcamy uczniów do samodzielnej oceny swojej pracy i jej efektów.

Tutoring to cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym. Tutor towarzyszy młodemu człowiekowi w rozpoznawaniu jego mocnych stron, pomaga wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji, pomaga budować samoświadomość. W Liceum wspiera też w procesie planowania i organizowania pracy własnej.

Preferujemy małe zespoły z myślą o budowaniu dobrych relacji oraz efektywności pracy, dlatego klasy są nieduże, maksymalnie 18 osobowe.